| |
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

 » کنفرانس » آرشیو کنفرانس ها»اولین کنفرانس

بیانیه پایانی اولین کنفرانس بین المللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در تهران ( 27 الی 30 مهر ماه 1370 - 1991)
بیانیه پایانی اولین کنفرانس بین المللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در تهران ( 27 الی 30 مهر ماه 1370 - 1991)
دیدار اعضای شورایعالی برگزارکننده کنفرانس بین المللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین با مقام معظم رهبری 9 مهر 1370
دیدار اعضای شورایعالی برگزارکننده کنفرانس بین المللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین با مقام معظم رهبری 9 مهر 1370
گزارش دیدار اعضای کنفرانس اسلامی فلسطین با مقام معظم رهبری 13 آذر 1369
گزارش دیدار اعضای کنفرانس اسلامی فلسطین با مقام معظم رهبری 13 آذر 1369
بیانات در دیدار با شرکت‌ کنندگان‌ در اولین کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حمایت‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ مردم‌ فلسطین‌ 27 مهر 1370
بیانات در دیدار با شرکت‌ کنندگان‌ در اولین کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حمایت‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ مردم‌ فلسطین‌ 27 مهر 1370

سخنرانی‌ در دیدار با شرکت‌ کنندگان‌ در کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حمایت‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ مردم‌ فلسطین‌

 

گزارش تصویری اولین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین 28 مهر 1370
گزارش تصویری اولین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین 28 مهر 1370
بیانات در دیدار شرکت‌ کنندگان‌ در اولین کنفرانس‌ اسلامی‌ فلسطین‌ 13 آذر 1369
بیانات در دیدار شرکت‌ کنندگان‌ در اولین کنفرانس‌ اسلامی‌ فلسطین‌ 13 آذر 1369

بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در دیدار شرکت‌ کنندگان‌ در اولین کنفرانس‌ اسلامی‌ فلسطین‌ در تهران 13 آذر 1369