|
|
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

 » اخبار

فرستاده صلح سازمان ملل با هنیه دیدار کرد
فرستاده صلح سازمان ملل با هنیه دیدار کرد
علمای مسلمان لبنان: حمله به دو نفتکش در دریای عمان اقدامی صهیونیستی است
علمای مسلمان لبنان: حمله به دو نفتکش در دریای عمان اقدامی صهیونیستی است
نیکی هیلی: معامله قرن امنیت "اسرائیل" را در اولویت قرار میدهد
نیکی هیلی: معامله قرن امنیت "اسرائیل" را در اولویت قرار میدهد
لاریجانی: پاسخ مقام معظم رهبری بسیار روشن بود با آمریکا مذاکره نمیکنیم
لاریجانی: پاسخ مقام معظم رهبری بسیار روشن بود با آمریکا مذاکره نمیکنیم
روحانی: در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود حتی با آمریکا ولی قاطعانه پاسخ خواهیم داد
روحانی: در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود حتی با آمریکا ولی قاطعانه پاسخ خواهیم داد
پاسخ قاطع امام خامنهای به نخستوزیر ژاپن: ترامپ را شایسته مبادله پیام نمیدانم/ با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد
پاسخ قاطع امام خامنهای به نخستوزیر ژاپن: ترامپ را شایسته مبادله پیام نمیدانم/ با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد
شینزو آبه با امام خامنهای دیدار کرد
شینزو آبه با امام خامنهای دیدار کرد
۵ درخواست ترامپ از آیتالله خامنهای/ پاسخهای رهبرانقلاب چه بود
۵ درخواست ترامپ از آیتالله خامنهای/ پاسخهای رهبرانقلاب چه بود
لاریجانی: تمام اظهارات آمریکاییها دروغ محض است / با هیچ کشوری بنای جنگ نداریم
لاریجانی: تمام اظهارات آمریکاییها دروغ محض است / با هیچ کشوری بنای جنگ نداریم
حماس مشارکت برخی کشورهای عربی در نشست منامه را محکوم کرد
حماس مشارکت برخی کشورهای عربی در نشست منامه را محکوم کرد
انجمن علمای فلسطین: هدف از نشست بحرین حذف مساله فلسطین است
انجمن علمای فلسطین: هدف از نشست بحرین حذف مساله فلسطین است
آژیر خطر در جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمد
آژیر خطر در جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمد
اتحادیه عرب تصمیم مولداوی برای انتقال سفارت به قدس را محکوم کرد
اتحادیه عرب تصمیم مولداوی برای انتقال سفارت به قدس را محکوم کرد
سفر مجدد هیأت امنیتی مصر به نوار غزه
سفر مجدد هیأت امنیتی مصر به نوار غزه
موسی ابومرزوق: وحدت راه مقابله با معامله قرن است
موسی ابومرزوق: وحدت راه مقابله با معامله قرن است
المغزاوی: تونس در برابر جولان دادن اسرائیلی ها ساکت نخواهد ماند
المغزاوی: تونس در برابر جولان دادن اسرائیلی ها ساکت نخواهد ماند
سیسی: حل مسئله فلسطین راه را برای صلح و توسعه هموار می کند
سیسی: حل مسئله فلسطین راه را برای صلح و توسعه هموار می کند
لبنان: در کنفرانس اقتصادی بحرین شرکت نخواهیم کرد
لبنان: در کنفرانس اقتصادی بحرین شرکت نخواهیم کرد
آیا مولداوی سفارت خود را به قدس منتقل خواهد کرد!
آیا مولداوی سفارت خود را به قدس منتقل خواهد کرد!
مصر مراکش و اردن در کنفرانس بحرین شرکت خواهند کرد
مصر مراکش و اردن در کنفرانس بحرین شرکت خواهند کرد